ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติการ้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งมายังฝ่ายบริหาร หรือตู้รับร้องเรียนของโรงเรียนวัดนางแก้ว ตั้งแต่ 1 เดือน มกราคม 2557 ถึง มิถุนายน 2559 มีผู้ร้องเรียน จำนวน...0...ราย โรงเรียนวัดนางแก้วได้จัดงานกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2559 ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมแสสดงมุทิตาเกษียณอายุราชการ ครูชวนรวย ภิรมย์ และครูพรจิต จียมเจริญ(นาคสัมฤทธิ์) วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ร่วมมอบของขวัญหรือปัจจัยบูชาครู..
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560-สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย.2559-มี.ค.2560 07 มี.ค. 60
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป 24 ก.พ. 60
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน 30 ม.ค. 60
แบบประเมินลดเวลาเรียน 30 ม.ค. 60
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ 26 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 19 ม.ค. 60
แบบรายละเอียด ของบ ร.ร.ปผระชารัฐ2 13 ธ.ค. 59
แผนของบ ร.ร.ประชารัฐ 1 13 ธ.ค. 59
แบบแผนโครงการเสนอของบ ร.ร.ประชารัฐ 2 13 ธ.ค. 59
แบบโครงการเสนอ ของบ ร.ร.ประชารัฐ 13 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางแก้วบอกกล่าว...
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
ประกาศเกณฑ์การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
ขอเชิญร่วมงานทำบุญ ร.ร.วัดนางแก้ว ครบ 94 ปี วันเสาร์ที่ 15 ก.ย.2561 เวลา 10.00 น.ร่วมทอดผ้าป่ากองทุน
แผนที่คนดี
ความนำธรรมศึกษา
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยว
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒
คู่มือสำหรับประชาชนติดต่อโรงเรียน
บันทึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 14 มีนาคม 2559
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันศุกร์วันแห่งความมีระเบียบวินัย
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
ครอบครัวคุณธรรม สภานักเรียน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ก และอาคารห้องสมุดแบบอื่นๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ก และอาคารห้องสมุดแบบอื่นๆ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการติดตั้งขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการติดตั้งขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างเมื่อ 2516
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างเมื่อ 2516
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
เอกสารโรงเรียนสุจริตโรงเรียนวัดนางแก้ว
ใบปะหน้าเอกสารแต่ละ EB
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย
ครูมือการสอนคัดลายมือไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559