ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
โครงงานคุณธรรมความพอเพียง

กิจกรรมต่อยอดความพอเพียง

โครงงานคุณธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมความพอเพียงเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทางโรงเรียนของเราได้จัดทำโครงงานคุณธรรมความพอเพียงขึ้น  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความพอเพียงรู้จักการนำสิ่งของรอบๆตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้จัดทำโครงงาน มะกรูดสมุนไพรดับกลิ่น, ประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงนมและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ โดยแต่ละโครงงานนั้นเน้นความพอเพียงโดยการหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่มีตามธรรมชาติ รวมถึงการreuse เพื่อมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 7989 ครั้ง