ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
แบบประเมินลดเวลาเรียน

                   แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชั้น......................

(สำหรับใช้ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี)

ชื่อกิจกรรม..............................................................

 

วันที่................เดือน...............................................................พ.ศ..............................ที่จัดกิจกรรม

ผลการจัดฐานการเรียนรู้

          ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

          ความพึงพอใจที่นักเรียนได้รับ จากการสอบถาม (มาก  ปานกลาง  น้อย  )

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

AAR ที่ได้เรียนรู้ (ผลสะท้อนจากการจัดกิจกรรม)

-การสอนของครู…………………………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-ความตั้งใจ ความสนใจของนักเรียน………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-สิ่งที่ควรพัฒนาในครั้งต่อไป...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รวบรวมผลงานของนักเรียน(ถ้ามี) ภาพถ่าย  คลิปวิดีโอ  เอกสาร ผลงานที่จัดทำ  ฯลฯ ทำอัลบั้มส่งเข้าไลน์ ได้แก่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ                             ครูผู้สอน            ลงชื่อ.........................................นักเรียนหัวหน้า

  (..............................................)                               (...........................................)


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2560,09:26   อ่าน 1186 ครั้ง