ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2

เงื่อนไขขวัญและกำลังใจ

ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดนางแก้ว

 


                   1. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขต โรงเรียนสำรองจ่ายจัดค่าอาหารเด็กคนละ 50 บาท ครู พาไป ค่าอาหาร 100 บาท ค่าคิดตามจำนวนระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท ตามเรทของทางราชการ( จาก ร.ร.วัดนางแก้ว ไป สพป.ราชบุรี เขต 2  14 กม. (ไป-กลับ 128 บาท ปัด 130 ) –ไป ร.ร.เจี้ยไช้ 11 กม.(ไป-กลับ 88 บาท ปัด 90)    –ไป ร.ร.อนุบาลโพธาราม 18 กม.(ไป-กลับ 144 บาท ปัด 150 ) ให้เฉพาะรถที่บรรทุกนักเรียนไปแข่งขันเท่านั้น) 

                   2. รางวัลเป็นกำลังใจนักเรียนเหรียญทองที่ 1 เป็นตัวแทนคนละ 300 บาท ที่ 2,3 คนละ 200 บาท ที่ 4 ขึ้นไป 100 บาท ข้อแม้ต้องมีส่งแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 ทีม ถึงอยู่ในเงื่อนไข ไม่อยู่ในเงื่อนไขเหรียญทองคนละ 100 บาท   

                        3. รางวัลครูผู้ฝึก เหรียญทองที่ 1 เป็นตัวแทนระดับภาคได้กิจกรรมละ   300 บาท  ที่ 2,3 ได้กิจกรรมละ 200 บาท

****************************************************************************************

<

 

 

 

 

 

 

 

              สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
                  โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต ๒

                       งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

                   ระหว่าง วันที่ 7-16  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

                รางวัลเหรียญทอง  31 เหรียญ   เหรียญเงิน 18 เหรียญ  เหรียญทองแดง 6 เหรียญ   รวม  55 เหรียญ อยู่ในอันดับที่ 8 จากจำนวน 170 ร.ร.ที่เข้าแข่งขัน

 

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียนแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัล

นักเรียน.

รางวัลครู

8

ภาษาไทย

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 (     )

82

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกติญา  ทับทิม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรือนแพ
3. เด็กหญิงอินทิรา  สุธาพจน์

1.น.ส.พิมพ์ชนก ณบางช้าง
2. นางอัจฉรา  ภูศรี
 

900

300

39

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายม.1-ม.3(    )

88

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายฐิรพรรษ  สีสมพันธ์

1. นางอัจฉรา  ภูศรี

300

300

58

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพม.1-ม.3(    )

90.8

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงนันทิยา  สุขอาษา
2. เด็กหญิงลักขณา  เรืองวงศ์
3. เด็กหญิงวรรรณวิภา  เริ่มทอง
4. เด็กหญิงอนัญชา  เย็นใจ
5. เด็กหญิงอริสา  พ่วงรอด
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พราหมณ์ประเสริฐ 

1. น.ส.นภาพร  ภูพวก
2. นางสมพร  คำนุช
3. น.ส.แสงดาว  สุขประศรี
 

1800

300

65

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (     )

87

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กชายขวัญชัย  เพชรมา
2. เด็กชายธนากร  ผ่องอำภรณ์
3. เด็กหญิงสายชลธิชา  บรรดาศักดิ์ 

1. นางสมพร  คำนุช
2. น.ส.แสงดาว  สุขประศรี
 

900

300

67

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 (     )

93

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงพรชิตา  แพงผล
2. เด็กหญิงสุธิดา  รอดอิ่ม
3. เด็กหญิงสุริสา  รอดคำ

1. น.ส.อุบล เกิดจิ๋ว
2. น.ส.ทิพย์สุดา  ชาญธนู

900

300

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการแข่งขัน

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียนแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัล

นักเรียน.

รางวัลครู

23

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  2 ทีม (     )

80.67

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2560,02:33   อ่าน 1696 ครั้ง