ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560-สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย.2559-มี.ค.2560

_ตรา ร  จดหมายข่าว..โรงเรียนวัดนางแก้ว

           ฉบับ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560

    ที่อยู่ 120 หมู่ 2 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทร.032-359172 ,086414849

   เว็บไซด์  http://watnangkaewschool.com/      เฟสบุ๊ค ชื่อ นางแก้ว โรงเรียน                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้สนใจในด้านการศึกษา ที่เคารพทุกท่าน

 

          ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนขอแจ้งความเคลื่อนไหวในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อลูกหลานของเรา ขอรายงานให้รับทราบ ดังนี้

 7-16 พฤศจิกายน 2559 ส่งนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2

  ผลการแข่งขัน ได้รางวัลเหรียญทอง  25  เหรียญ   เหรียญเงิน 11 เหรียญ  เหรียญทองแดง 6 เหรียญ   รวม  42  เหรียญ อยู่ในอันดับที่ 7 จากจำนวน 170 ร.ร.ที่เข้าแข่งขัน

10 ธันวาคม 2559 –ครูราฆพ ครูชวน พานักเรียนไปแข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคี

  ผลการแข่งขัน  ได้ที่ 5 จากจำนวน 70 ทีม ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามกีฬาหัวหมาก กทม. จำนวน 30 ทีม

16-17 ธันวาคม 2559 -พานักเรียนแข่งขันกิจกรรมความสามารถงานศิลปหัตถกรรม ที่จันทบุรี

 ผลการแข่งขัน ได้ 2 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง จาก....

     -การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  เหรียญทอง

     -การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เหรียญทอง

     -การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  เหรียญเงิน

     -การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  เหรียญทองแดง

13 มกราคม 2560-จัดกิจกรรมวันเด็ก งดจัดกลางคืนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการแสดงไว้อาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

17 มกราคม 2560 –ประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาทุนปัจจัยพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ม.3

4-5 กุมภาพันธ์ 2560-สอบโอเน็ตชั้น ป.6 และ ม.3

9 กุมภาพันธ์ 2560 -รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบและประเมินยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล "ระดับดีเยี่ยม" และรับโล่เสนอผลงานดีเด่น โรงเรียนดีประจำตำบล 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับดีเยี่ยม 
10 กุมภาพันธ์ 2560 -นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรมจำนวน 99 องค์กร สถานศึกษา จ.ราชบุรีที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 9 ร.ร. ร.ร.วัดนางแก้ว เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้

กุมภาพันธ์ 2560 –ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเปลี่ยนหลังคา ทำฝ้าเพื่อเป็นสถานที่น่าอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้นงบประมาณ 575,000 บาท ได้งบฯซ่อมแซมบ้านพักครู 199,700 บาท ได้งบขยายไฟฟ้า 523,580 บาท   

รวมของบประมาณพัฒนาโรงเรียน 1,298,280 บาท

               

งานต่อไปที่โรงเรียนจะทำอะไร

1-2 มีนาคม 2560-สอบชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 โดยใช้ข้อสอบกลาง

   7 มีนาคม 2560 –กิจกรรมบัณฑิตน้อย รับเงินออมทรัพย์ชั้น อนุบาล 2

8-10 มีนาคม 2560-สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

13-17 มีนาคม 2560 –ซ่อมเสริมนักเรียนติด “ร”–และทำกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนักเรียนไม่ได้ไปเข้าค่าย

15 มีนาคม 2560 –รับการประเมินโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขปี 2559

18 มีนาคม 2560-พานักกีฬาวิ่ง 31 ขาสามัคคี ไปแข่งขันระดับประเทศที่ สนามกีฬาหัวหมาก กทม.

21 มีนาคม 2560-พานักกีฬาวิ่ง 31 ขา นักเรียนธรรมศึกษาไปทัศนศึกษาจังหวัด“ราชบุรีวันเดียวเที่ยวไม่ทั่ว”เพื่อเป็นกำลังใจที่สอบธรรมศึกษาตรี โท เอก ผ่านทุกคน

29 มีนาคม 2560  –ประกาศผลสอบ วันแห่งความภูมิใจ-ประชุมผู้ปกครอง-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

     เวลา 08.30 น.–ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นอนุบาล- ป.6 รับนมกล่องไปทานที่บ้านช่วงปิดภาคเรียน

     เวลา 09.00 น.-ประชุมผู้ปกครอง มอบรางวัลนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

     เวลา 10.30-12.30 น. -ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

30-31 มี.ค.2560-คณะครูอบรมทำแผนและวางแผนงานวิชาชีพ 14 อาชีพที่จะสอนเด็กในปีการศึกษา 2560

ปิดภาคเรียน –ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนให้ดูสวยงาม เตรียมทอดผ้าป่าสร้างศาลาโดมอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร สำหรับเล่นกีฬาฟุตซอล บาสเกตบอล สำหรับจัดงาน

 

กำหนดปิด-เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560

1 เมษายน 2560  ปิดภาคเรียน

11 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียน รับเงินค่าเสื้อผ้า รับเงินออมทรัพย์ ประชุมผู้ปกครอง

15 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนวันแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

อนุบาล 3  ขวบ เกิด 17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557

อนุบาล 1        เกิด 17 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2556

ป.1                เกิด พ.ศ.2553 -16 พฤษภาคม 2554

ชั้นม.1           ไม่จำกัดอายุ

ย้ายจาก ร.ร.อื่น เข้าเรียนทุกระดับชั้น ต้องมีผู้รับรองความประพฤติ

หลักฐานการรับสมัคร  1.สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) 2.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรียนฟรี มีทุนสำหรับเด็กขาดแคลนที่มีความขยัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“งดสูบบุรี่ภายในโรงเรียน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามนโยบายของรัฐบาล”

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2560,03:23   อ่าน 1273 ครั้ง