ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่คนดี-ครูใจนักกีฬา
แผนที่คนดี-ครูใจนักกีฬา
 
ครูใจนักกีฬา

          การวางรากฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะให้คนปฏิบัติตามค่อนข้างจะยากยิ่งถ้าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งปฏิบัติยากขึ้นเพราะอัตตาความเป็นตัวตนในด้านวัยวุฒิ กอปรการฝึกความรับผิดชอบที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ถ้าใจไม่สู้ ไม่ปฏิบัติจนเคยชินแล้วก็จะที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนา  ฉะนั้นการที่จะพัฒนา แก้ไขอะไรถ้าให้ปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ ก็จะทำให้สำเร็จได้โดยง่ายโดยเฉพาะวัยเด็ก

สิ่งหนึ่งที่จะพบเห็นที่ ร.ร.วัดนางแก้วทุกวันในช่วงเย็น ๆ แดดร่มลมตกก็คือ มีเด็กกลุ่มหนึ่งประมาณ 30-40 คน ใส่ชุดกีฬามาฝึกซ้อมเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องมาด้วยความรัก จากรุ่นไปสู่รุ่นเป็นมานับสิบ ๆ ปี  แทบจะเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเลยทีเดียว เป็นความโชคดีของเด็กนางแก้ว ที่มีครูชวน รวยภิรมย์และครูราฆพ ประสานนาม ครูกีฬาที่เอาใจใส่เด็กและเยาวชนในด้านกีฬาพานักเรียนไปแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ทั้งต่างอำเภอ ต่างจังหวัดด้วยความเต็มใจ ได้ถ้วยรางวัลมากมายในแต่ละปีโดยไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการแข่งขันแต่ละครั้งปิดทองหลังพระมาหลายปี เพียงเพื่อให้เด็กเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสร้างพื้นฐานกีฬาให้กับนักเรียนสู่อาชีพในอนาคต ต้องการใช้กีฬาเชื่อมความเป็นสุภาพบุรุษชนแก่นักเรียน

ขอให้เหตุในความมีน้ำใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ อดทนพยายามจงได้รับอานิสงส์ในทางที่ดี ในทางที่เจริญมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนในกิจกรรมที่ทำและรับผลคือความภาคภูมิใจที่อยู่ในใจของครูทั้งสองที่ใครก็ปล้นไปไม่ได้....        

            กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์  เรียบเรียง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.85 KB