ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นหว้าพูดได้...
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่
Activity
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
07/03/2017
24/02/2017
30/01/2017
30/01/2017
26/01/2017
19/01/2017
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
นางแก้วบอกกล่าว...
Education News
ยูทุบ นันทนาการเชื่อมสัมพันธืภายในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.2557 http://www.youtube.
ด่วน....แจ้งข่าวการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2
ประกาศผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556
กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพฐ.เกินเป้าที่
สรุปเหรียญทองการแข่งขันงานหัตถกรรมระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
สรุปผล ร.ร.ที่เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่ จ.ระยอง
Not found !
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ )

คุณธรรมประจำวันศุกร์วันแห่งความมีระเบียบวินัย
ครอบครัวคุณธรรม สภานักเรียน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.1ก และอาคารห้องสมุดแบบอื่นๆ
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถม-มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการติดตั้งขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนวัดนางแก้ว
โครงการปรับปรุงบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างเมื่อ 2516
แผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ใบปะหน้าเอกสารแต่ละ EB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
Link
ปฏิทินปฏิบัติงานการอ่านและการคัดลายมือไทย
ครูมือการสอนคัดลายมือไทย
Administrators
Username
Password
Forgot password