ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี….
เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี….
 

เลี้ยงลูกแบบไหนถึงจะดี.

แบบที่ 1

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การดุด่า                   

จะกลายเป็นคนหยาบคาย

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การติเตียน

จะกลายเป็นคนไม่อยากทำความดี

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การมุ่งร้าย

จะกลายเป็นคนโหดเหี้ยม

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การสาปแช่ง

จะกลายเป็นคนเลวร้าย

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความบีบคั้น

จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การแก่งแย่ง

จะกลายเป็นคนใจแคบ

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การดิ้นรน

จะกลายเป็นคนสู้โลก

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การกลั่นแกล้ง

จะกลายเป็นคนขี้ระแวง

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การล้อเลียน

จะกลายเป็นคนขี้อาย

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความกลัว

จะกลายเป็นคนขาดเหตุผล

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การขาดเหตุผล

จะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การหลอกลวง

จะกลายเป็นคนตลบตะแลง

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การประคบประหงม

จะกลายเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การตามใจ

จะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

 

แบบที่ 2

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความสงบ

จะกลายเป็นคนสุขุมเยือกเย็น

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การอธิบายให้เข้าใจ

จะกลายเป็นคนมีเหตุผล

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความอ่อนหวาน

จะกลายเป็นคนพูดจาไพเราะ

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความเป็นธรรม

จะกลายเป็นคนมีความยุติธรรม

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง…..การให้อภัย

จะกลายเป็นคนมีความเมตตา

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความเป็นกันเอง

จะกลายเป็นคนรักพวกพ้อง

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การให้กำลังใจ

จะกลายเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การอดทน

จะกลายเป็นคนมีความเพียร

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..การยกย่อง

จะกลายเป็นคนไม่ชอบทำชั่ว

เด็กที่เติบโตขึ้นท่ามกลาง..ความรัก

จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดี

เลือกแบบไหน...????

การลงโทษช่วยป้องกันไม่ให้เด็ก ทำชั่ว    แต่ไม่ส่งเสริมให้เด็ก  ทำดี”……

การให้รางวัลช่วยส่งเสริมให้เด็ก  ทำดี     แต่ไม่ช่วยป้องกันเด็ก  ทำชั่ว

ด้วยความปรารถนาดี จาก คณะครูปฐมวัยโรงเรียนวัดนางแก้ว

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB