ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่คนดี-พ่อผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม
แผนที่คนดี-พ่อผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม
 
 

ลุงจำลอง..พ่อผู้ซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม

ใครมานางแก้วถ้าถามถึง “คุณจำลอง ทองรุ่ง ทุกคนจะร้องอ้อ “ลุงร้อง  น้าร้อง  อาร้อง หรือพี่ร้อง” ที่เรียกกันจนติดปาก 

ลุงจำลอง เป็นคนนางแก้วโดยกำเนิด  เป็นบุคคลที่ขยัน ซื่อสัตย์  มีความสามารถหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นงานช่าง งานช่างปูน ช่างถ่ายรูป ช่างทำเครื่องหนัง ดนตรีไทย  ทำไร่ ทำนา แต่คนนางแก้วจะรู้จักลุงจำลองในฐานะโฆษกเสียงใสตามงานพิธีต่าง ๆ     สมัยที่ลุงจำลองยังเด็ก ได้เรียนหนังสือจบที่โรงเรียนวัดนางแก้ว จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสมัยนั้น  หลังจากเรียนจบก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพ อยู่กับเถ้าแก่ทำงานเครื่องหนัง ลุงจำลองเป็นที่รักของเถ้าแก่เพราะเป็นคนขยัน ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้ใจของเถ้าแก่ไว้วางใจให้เก็บเงิน นำเงินไปฝาก-ถอนที่ธนาคารครั้งละหลายหมื่นในสมัยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว หลังจากทำงานได้หลายสิบปี ลุงจำลองก็ลาออกไปเพื่อทำงานลิเบียโดยการชักชวนของเพื่อน   ลุงจำลองไม่มีความรู้ทางช่างแต่ก็ได้เรียนงานต่าง ๆ จนสามารถทำงานได้ หลังจากทำงานที่ลิเบียได้ 3 ปีกว่า ก็กลับมาประเทศไทย ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านนางแก้ว ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างถ่ายรูปและได้ช่วยเหลือสังคมไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานวัด งานของโรงเรียน งานชาวบ้าน จนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนนางแก้ว ด้วยคุณความดีที่ลุงจำลองได้กระทำส่งผลให้ลุงจำลองสมัครเลือกตั้งอะไร ลุงจำลองก็ชนะมาโดยตลอดโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นค่าจ้างลงคะแนน ลุงจำลองเคยเป็นนายกเทศบาลตำบลเขาขวาง เคยเป็นประธานสหกรณ์การเกษตรโพธารามหลายสมัย เป็นกรรมการวัดและกรรมการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาหลายครั้ง  หลายคนที่เขาเป็นผู้นำแล้วร่ำรวยแต่ ลุงจำลองไม่ร่ำรวย ยังอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ลุงจำลองรวยความดี ซึ่งเป็นความรวยที่ใครปล้นลุงจำลองไปไม่ได้

เพื่อให้คุณความดีได้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ๆ และชาวนางแก้วทุกคนได้นำแนวทางความประพฤติไปปฏิบัติ ทางโรงเรียนจึงขอยกย่องเป็นพ่อดีเด่นของโรงเรียนวัดนางแก้วประจำปี 2555       

            ผอ.กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผู้บันทึก                                       28 พ.ย.2555

 
 
 
 
 
 
 
ใครมานางแก้วถ้าถามถึง “คุณจำลอง ทองรุ่ง ทุกคนจะร้องอ้อ “ลุงร้อง  น้าร้อง  อาร้อง หรือพี่ร้อง” ที่เรียกกันจนติดปาก 

ลุงจำลอง เป็นคนนางแก้วโดยกำเนิด  เป็นบุคคลที่ขยัน ซื่อสัตย์  มีความสามารถหลายอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นงานช่าง งานช่างปูน ช่างถ่ายรูป ช่างทำเครื่องหนัง ทำไร่ ทำนา แต่คนนางแก้วจะรู้จักลุงจำลองในฐานะโฆษกเสียงใสตามงานพิธีต่าง ๆ     สมัยที่ลุงจำลองยังเด็ก ได้เรียนหนังสือจบที่โรงเรียนวัดนางแก้ว จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสมัยนั้น  หลังจากเรียนจบก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพ อยู่กับเถ้าแก่ทำงานเครื่องหนัง ลุงจำลองเป็นที่รักของเถ้าแก่เพราะเป็นคนขยัน ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้ใจของเถ้าแก่ไว้วางใจให้เก็บเงิน นำเงินไปฝาก-ถอนที่ธนาคารครั้งละหลายหมื่นในสมัยเมื่อ 40 ปีที่แล้ว หลังจากทำงานได้หลายสิบปี ลุงจำลองก็ลาออกไปเพื่อทำงานลิเบียโดยการชักชวนของเพื่อน   ลุงจำลองไม่มีความรู้ทางช่างแต่ก็ได้เรียนงานต่าง ๆ จนสามารถทำงานได้ หลังจากทำงานที่ลิเบียได้ 3 ปีกว่า ก็กลับมาประเทศไทย ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านนางแก้ว ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างถ่ายรูปและได้ช่วยเหลือสังคมไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานวัด งานของโรงเรียน งานชาวบ้าน จนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนนางแก้ว ด้วยคุณความดีที่ลุงจำลองได้กระทำส่งผลให้ลุงจำลองสมัครเลือกตั้งอะไร ลุงจำลองก็ชนะมาโดยตลอดโดยไม่ต้องใช้เงินเป็นค่าจ้างลงคะแนน ลุงจำลองเคยเป็นนายกเทศบาลตำบลเขาขวาง เคยเป็นประธานสหกรณ์การเกษตรโพธารามหลายสมัย เป็นกรรมการวัด กรรมการสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาหลายครั้ง  หลายคนที่เขาเป็นผู้นำแล้วร่ำรวยแต่ ลุงจำลองไม่ร่ำรวย ยังอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ลุงจำลองรวยความดี ซึ่งเป็นความรวยที่ใครปล้นลุงจำลองไปไม่ได้

เพื่อให้คุณความดีได้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ๆ และชาวนางแก้วทุกคนได้นำแนวทางความประพฤติไปปฏิบัติ ทางโรงเรียนจึงขอยกย่องเป็นพ่อดีเด่นของโรงเรียนวัดนางแก้วประจำปี 2555 
      

            ผอ.กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผู้บันทึก                                       28 พ.ย.2555

 
 
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB