ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่คนดี-จิตวิญาณการทำงานของน้าเหนียว
แผนที่คนดี-จิตวิญาณการทำงานของน้าเหนียว
แผนที่คนดี...จิตวิญาณการทำงานของน้าเหนียว

แผนที่คนดี...จิตวิญาณการทำงานของน้าเหนียว

 

   "น้าเหนียว" ชายวัยอายุย่าง 48 ปี ที่ข้าพเจ้าเรียกติดปาก ข้าพเจ้าได้รู้จักน้าเหนียว โดยการแนะนำของคุณครูชัยวัฒน์ พลับอิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ให้การช่วยเหลือทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังป้ญญามาโดยตลอด ครูชัยวัฒน์ ได้เล่าให้ฟังถึงชายคนนี้ เกี่ยวกับการจัดสวน ได้พูดคุยแล้วเห็นมุมมองการทำงานที่น่าสนใจ ในเรื่องความขยัน ความประณีตในงานหน้าที่ จึงได้ขอครูชัยวัฒน์มาช่วยจัดสวนหย่อมที่หน้าโรงเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก การทำบุญโรงเรียน เงินวัดมอบให้โรงเรียนในงานทอดผ้าป่า จำนวน 56,900 บาทซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจัดเป็นงบประมาณจัดทำโครงการพิเศษ ชื่อโครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน

     เมื่อได้สัมผัสกับพฤติกรรมของ น้าเหนียว ก็สมกับคำชมจากท่านประธานกรรมการจริง ๆ น้าเหนียวและคนงานมาทำงานรับจ้างรายวัน น้าเหนียว จะทำงานรวดเดียวตั้งแต่เช้า ถึงประมาณ หกโมงเย็นทุกวัน คนงานคนอื่นหยุด แต่น้าเหนียวไม่หยุดโดยยึดหน้างานเป็นหลัก น้าเหนียวทำด้วยความเพลิดเพลิน และอธิบายให้ฟังถึงวิธีการจัดสวน วิธีการปลูกต้นไม้ให้ลดหลั่นกัน วิธีจัดการกับการจัดสวนโดยไม่ให้น้ำขังที่จะทำให้หญ้าเสียหาย ทุกเช้า ผอ.จะไปตรวจงานพูดคุยกับน้าเหนียว ทำให้สนิทสนมคุ้นเคย และยกมือไหว้น้าเหมียวทุกครั้ง  "ผอ.ไหว้ผมทำไม เดียวผมอายุสั้น"  "ผมไหว้คุณความดี ความสามารถของน้าเหนียวต่างหาก ไม่ได้ไหว้ตัวน้าเหนียว" ข้าพเจ้าตอบ  น้าเหนียวทำงานด้วยความตั้งใจมาก ๆ และรับผิดชอบกับงานที่ได้ทำ  มีคนงานมาทำงานกับน้าเหนียว ทำงานไม่เรียบร้อย น้าเหนียวก็จะตรวจและตามแก้ทุกครั้งและแจ้งให้ทราบด้วยว่าไม่เรียบร้อยอย่างไร คำว่าสุกเอา เผากินไม่มีสำหรับชายคนนี้ "ผมตั้งใจฝากผลงานกับโรงเรียนครับ." นี่คือคำที่น้าเหนียวยืนยันกับ ผอ.

คำที่ผอ.ประทับใจที่น้าเหนียวบอกกับ ผอ.ว่า "ทรัพย์ภายในเกิด ทำให้เกิดทรัพย์ภายนอก" ขอบคุณน้าเหนียวที่ให้ข้อคิดและกำลังใจทำงานอย่างที่น้ากำลังทำอยู่ด้วยครับ.

      ขอให้ผลของความตั้งใจในการทำหน้าที่ ทำความดีที่น้าเหนียวได้ร่วมบุญกับเด็ก ๆ จงบันดาลให้น้าเหมียวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง เทอญ.....
     ... 2 ปีต่อมาข้าพเจ้าก็ได้น้าเหนียวมาช่วยทำงานที่ ร.ร.วัดนางแก้ว ที่ทำงานใหม่ของข้าพเจ้า นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ได้คนมีคุณภาพมาทำงานสร้างความเจริญให้ ข้าพเจ้าเชื่อในบุญเก่าเคยทำมากับน้าเหนียวถึงมาได้ทำงานร่วมกันสร้างบุญใหม่อีก(ถ้าทำกรรมเก่าร่วมกัน ก็ต้องทนอยู่ทำกินบุญเก่า) น้าเหนียวเคยเป็นอาสาสมัครทหารพราน 3 ปี บวชเป็นพระบ้าน 5 ปี พระป่า 6 ปี สึกมาก็ยังติดวัตรปฏิบัติแบบพระมาได้แก่ ความขยัน ปรารถนาดีต่อเด็ก ๆ ความอ่อนน้อมถ่มตน พูดจาไพเราะ และทานอาหารหนักในมื้อเช้า ไม่ทานมื่อกลางวัน น้าเหนียวตื่นตี 4 ซักผ้า หุงหาอาหารให้พ่อวัย 84 ปีแล้วถึงเดินทางมาทำงานที่โรงเรียน

                                                                                ผอ.กิตติพงศ์ เรียบเรียงบทความ

ผลงานของน้าเหนียวครั้งทำงานร่วมกันที่ ร.ร.วัดศรีประชุมชน  น้าเหนียวกำลังสอนเด็กให้รู้จักวิธีจะวางต้นไม้ในรูปแบบต่าง ๆ