ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนที่คนดี -ผอ.นักพัฒนา
ผอ.นักพัฒนา....

ผอ.นักพัฒนา

ในหมู่ผู้บริหาร ครู นักเรียนและประชาชนชาวนางแก้ว คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ผอ.ณรงค์ เบ็ญขันธ์ แม้จะเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่สิ่งดี ๆ ก็ยังจารึกอยู่

       สมัยที่ยังรับราชการสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติประจำเป็นกิจวัตรก็คือ จะมาโรงเรียนแต่เช้าไม่กิน 07.00-07.30  น.ถึง ร.ร.แล้ว  ผอ.จะมีเรื่องดี ๆ มาเล่าให้นักเรียนฟังที่หน้าเสาธงในตอนเช้าเสมอ ในเรื่องของงานท่านมีความมุ่งมั่นในการทำงานมาก มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ เป็นนักติดตามเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง  เด็กนางแก้วและครู(ถ้าตั้งใจฟัง)จะได้รับความรู้ทันสมัยไม่ตกข่าว ท่านเป็นคนตรง “ยึดประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ” ฉะนั้นเวลาใครเอาเปรียบเด็กท่านจะต่อว่าตรง ๆ เพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ ร.ร.วัดนางแก้วนานถึง 24 ปี ได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ ถ้ารวมงบประมาณทั้งของรัฐและประชาชนบริจาคคงจะเป็นเงินหลายสิบล้าน จึงทำให้ท่านผูกพันกับ ร.ร.วัดนางแก้วมาก เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเปิดโรงเรียนขยายโอกาสชั้น ม.1-3 ให้กับเด็กนางแก้วและเด็กบริเวณใกล้เคียงที่ขาดโอกาส ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนในเมืองและประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

       ในด้านครอบครัว ท่านได้ทำหน้าที่พ่อบ้านและเป็นแบบอย่างให้แก่ลูก ๆ ส่งผลลูกจบการศึกษาในระดับปริญญาโทและมีงานดี ๆ ทั้งสองคน สิ่งที่สำคัญที่ท่านได้เล่าให้ฟังก็คือความภาคภูมิใจที่ลูกอยู่ในศีลปฏิบัติธรรมตามแนวของพระพุทธเจ้าความภาคภูมิใจในชีวิตที่ได้รับราชการและประสบความสำเร็จ    ก็คือ การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ขอให้ อานิสงส์แห่งการทำความดีได้ส่งผลให้ผอ.และครอบครัวจงประสบแต่สิ่งดี ๆ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง เป็นแบบอย่างและเป็นพลังในการสร้างสรรค์ตลอดไป......

กิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ ผู้บันทึก

                                                                                       3 พ.ย.2555

 

    “เกียรติยศศักดิ์ศรีแม้กินไม่ได้ แต่มันติดตรึงอยู่ในใจ

ของผู้ได้รับและจารึกเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตลอดไป”

 

   

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.5 KB