ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรัตนา เทศนา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวทิพย์สุดา ชาญธนู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจุฑามาศ สิริรณชัย
ครูผู้ช่วย