ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินงานวิชาการ
ปฏิทินงานวิชาการ
 

ปฏิทินงานวิชาการและงานอื่น ๆ

โรงเรียนวัดนางแก้ว  อำเภอ โพธาราม

ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม  พ.ศ. 2557 

วัน เดือน ปี

งานที่ต้องทำ                

ผู้ปฏิบัติ

 3-24 มกราคม 2557

ให้แบบเจาะลึกให้สรุปจบภายในวันที่วันศุกร์ที่ 24 ม.ค.2557

ครูทุกคน

 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

-กิจกรรมครูพ่อ ครูแม่ ซ่อมเสริมการอ่านนักเรียนชั้น ป.3และ ป.6 เวลา 12.00-12.30 น.

ครูทุกคน

27-31 ม.ค. และวันที่ 3-7 ก.พ.2557

 ติวเข้มคณะครูวิชาการจัดตารางติวเข้ม ใช้คะแนนติวเข้มเก็บเป็นคะแนนภาคที่เรียน 2

ครูประจำวิชา

5 ก.พ.2557

รับข้อสอบการอ่าน/ตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อสอบ

ผอ.

5 ก.พ.2557

ประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

ครูทั้ง ร.ร./นักเรียน 5 คน/กก.ศึกษา/ผู้ปกครอง 10 คน

8 ก.พ.2557

สอบ o-net .6

ครูประจำชั้น ป.6

8-9 ก.พ.2557

สอบ o-net ม.3  ที่ ร.ร.วัดแก้วฟ้า

ครูประจำชั้น ม.3

10-23 ก.พ.2557

ติวเข้มแบบทดสอบนักเรียนชั้น ป.3-การอ่าน ป.3และ ป.6

ครูประจำชั้นและผู้เกี่ยวข้อง

12 ก.พ.2557

ทดสอบการอ่าน ชั้น ป.1 - ม.3

คณะกรรมการที่ ร.ร.แต่งตั้ง

14 ก.พ.2557

วันมาฆบูชา

ครูที่รับผิดชอบ

19 ก.พ.2557

รายงานผลการสอบอ่าน ชั้น ป.1-ม.3

ครูวิชาการและธุรการ

17-20 ก.พ.2557

แนะแนวเรียนต่อ ม.1 ตามโรงเรียนต่าง ๆ

คณะกรรม/ครูแนะแนว

24 ก.พ.2557

ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 NT

ครูสอนชั้น ป.3

14 ก.พ. -10 มี.ค.2557

ประเมินคุณภาพจุดเน้น และรายงานผ่านเว็ป

ครูวิชาการ-ธุรการ

3-7 มี.ค.2557

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 นักเรียนชั้น ป.1-ม.3

คณะกรรมการ

7 มี.ค.2557

กิจกรรมบัณฑิตน้อย/แสดงผลงานนักเรียน

ครูอนุบาล

10-13 มี.ค.2557

ซ่อมเสริม แก้ ร นักเรียนชั้นมัธยมฯ

ครูประจำวิชา

14 มี.ค.2557

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล 1-2  ป.1-6

ครูสายชั้น

17 มี.ค.2557

-สัมมนาธรรมนูญสุขภาพ ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2

ผอ.ครู นร.2คน ผู้ปกครอง 2คน

17-19 มี.ค.2557

ทำคะแนนชั้นมัธยมห้องโสตทัศน์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.08 KB