ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : นางแก้ววิทยาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2486
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเพื่อนศิลปิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3,000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ซ่อมแซมโรงอาหารและตอม่ออาคารเรียนอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513/2516
งบประมาณ : 135000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทางเข้าโรงเรียนและพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : ร.ร.ดีประจำตำบล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณลานเบญจกิจหน้าเสาธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : ร.ร.ดีประจำตำบล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภูมิทัสฯถนนรอบโรงเรียน ปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 201,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมัธยมและหน้าอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,830,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเพื่อนศิลปิน ช่อง 3 สร้างให้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 3 ล้านเศษ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณห้องส้วมสุขสันต์ทำด้วยแท้งปูนเก่าที่ใช้การไม่ได้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552 -ได้รางวัลส้วมส
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ติดกล้องวงจรปิด 24 ตัวดูแลความปลอดภัยให้เด็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 93,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..