ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางแก้วบอกกล่าว...
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ (อ่าน 334) 21 ก.พ. 62
ประกาศเกณฑ์การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 332) 21 ก.พ. 62
ขอเชิญร่วมงานทำบุญ ร.ร.วัดนางแก้ว ครบ 94 ปี วันเสาร์ที่ 15 ก.ย.2561 เวลา 10.00 น.ร่วมทอดผ้าป่ากองทุน (อ่าน 659) 24 ส.ค. 61
แผนที่คนดี (อ่าน 966) 04 ส.ค. 60
ความนำธรรมศึกษา (อ่าน 887) 25 ก.ค. 60
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2559-มีนาคม 2560 (อ่าน 938) 07 มี.ค. 60
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคถณภ (อ่าน 796) 06 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 1166) 08 ธ.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ (อ่าน 800) 26 พ.ย. 59
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศ โ (อ่าน 875) 26 พ.ย. 59
7 ส.ค.2559 ร.ร.วัดนางแก้วขอเชิญร่วมลงประชามติรัฐธรรมนูญ (อ่าน 1038) 28 ก.ค. 59
ผลการสอบ O-net ชั้น ป.6 และ ม.3 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1015) 11 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน ฉบับปิดภาคเรียน เม.ย.-พ.ค.2559 (อ่าน 1077) 15 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานฯ ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 1056) 02 มี.ค. 59
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (อ่าน 1035) 19 ส.ค. 58
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เ (อ่าน 1049) 19 ส.ค. 58
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๒๕๕๘ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามประกาศ โรงเรียนว (อ่าน 917) 19 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1187) 17 ก.ค. 58
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (หลังที่ ๑ ) (อ่าน 976) 26 ก.พ. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง ด้วยว (อ่าน 1397) 23 ม.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว สาาขดนตรีและนาฏศิลป์ (อ่าน 1107) 09 ต.ค. 57
จดหมายข่าว...ฉบับปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม 2557 (อ่าน 1321) 07 ต.ค. 57
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาดดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 1091) 03 ต.ค. 57
โรงเรียนวัดนางแก้ว ได้รับการคักเลือกเข้าโครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2557 (อ่าน 1111) 15 มิ.ย. 57
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2556 (อ่าน 2033) 18 มี.ค. 57
ผลโอเน็ต นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปทีที่ 6 ปี 2556 (อ่าน 1158) 17 มี.ค. 57
รายชื่อเด็กได้รับทุนวันเด็กากกองทุนโรงเรียน 24 ทุน ผู้ใจบุญมอบ 6 ทุน (อ่าน 1171) 08 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2557 (อ่าน 1305) 08 ม.ค. 57
จดหมายข่าว ฉบับส่งท้ายปีเก่า ธันวาคม.2556-ต้อนรับปีใหม่ มกราคม.2557 (อ่าน 1091) 29 ธ.ค. 56
จดหมายข่าวฉบับเดือน ธันวาคม 2556 (อ่าน 1157) 17 ธ.ค. 56
จดหมายข่าวฉบับเดือนพฤศจิกายน 2556 ฉบับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1099) 05 พ.ย. 56
จดหมายข่าวฉบับปิดภาคเรียนที่ 1/2556 เดือนตุลาคม 2556 (อ่าน 1235) 04 ต.ค. 56
จดหมายข่าวโรงเรียนวัดนางแก้ว ฉบับที่ 1/2556 เดือน มิถุนายน 2556 (อ่าน 1430) 12 มิ.ย. 56
สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1230) 09 เม.ย. 56
ประกาศ โรงเรียนวัดนางแก้วมีความประสงค์จะซื้อรายการอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพ (อ่าน 1603) 22 มี.ค. 56
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1216) 14 มี.ค. 56
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1229) 14 มี.ค. 56
28 ธ.ค.2555-กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า / เลี้ยงครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนแลกของขวัญ (อ่าน 1468) 24 ธ.ค. 55
26-27 ธ.ค.2555 -เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนรีชั้น ป.4-5ที่โรงเรียน 26-28 ธ.ค.เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้น (อ่าน 1284) 24 ธ.ค. 55
25 ธ.ค.2555-รับการประเมินภายในจากผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 1210) 24 ธ.ค. 55