ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อบ.3 ขวบ

0

0

0

0

อบ.1

22

15

37

2

อบ.2

28

17

45

2

รวม อบ.

50

32

82

4

ป.1

21

16

37

2

ป.2

25

21

46

2

ป.3

25

18

43

2

ป.4

29

33

62

2

ป.5

19

22

41

1

ป.6

19

20

39

2

รวมประถม

138

130

268

11

ม.1

37

19

56

2

ม.2

28

19

47

2

ม.3

18

25

43

2

รวมมัธยมต้น

83

63

146

6

ม.4

0

0

0

0

ม.5

0

0

0

0

ม.6

0

0

0

0

ปวช.1

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB