ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชนางแก้ว

 

 

           คำร้อง  อาจารย์เพ็ญศรี  สุขศิริ

           ทำนอง  อาจารย์สมศักดิ์  กฤษณะเศรณี

 

ชื่อของเรา  โรงเรียน  วัดนางแก้ว

แดงเพริศแพร้ว  เหลืองอร่าม  น้ำเงินเสริม

แหล่งประสิทธิ์  วิทยา  มาดั่งเดิม

และพูนเพิ่ม  ชื่อเสียง  เกียรติเกรียงไกร

การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

คือคำขวัญ  ประจำจิต  ของเราไซร้

เหตุผลเยี่ยม  ปัญญางาม  ความคิดไว

พิชิตได้  ในอุปสรรค  เป็นปรัชญา

รำลึกหลัง  ฝังใจ  อยู่ไม่จบ

สนามรบ  ศึกบางแก้ว  อันแกล้วกล้า

บรรพบุรุษ  ชาติไทย  ใช้เลือดทา

ขอเทิดความกล้า  วีรชน  แห่งแผ่นดิน

เลื่องลือนาม  โรงเรียน  วัดนางแก้ว

จงเพริศแพร้ว  เปรื่องปราด  ด้วยศาสตร์ศิลป์

ลูกนางแก้ว  สามัคคี  ชั่วชีวิน

รักแผ่นดิน  เทิดสถาบัน  นิรันดร