ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.)

โรงเรียนวัดนางแก้ว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม คศล.) ๑๕๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1027 ครั้ง