ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนวัดนางแก้วได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ ตกลงราคา วิธีพิเศษ สอบราคา และประกอบด้วยอิเล้กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2558 มีรายละเอียดดังนี้
โพสเมื่อ :    อ่าน 1563 ครั้ง