ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคุณธรรมประจำวัน
คุณธรรมประจำวันอังคารวันแห่งจิตสาธารณะ

จิตสาธารณะ  หมายถึง  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ  ไม่หวังผลตอบแทนร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม ซึ่งจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดีของบุคคล

       โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจิตสาธารณะ แก่นักเรียน โดยการให้ความรู้ อบรมนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ  เช่น  ช่วยครูถือของ  เก็บขยะเมื่อพบเห็น  บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,20:08   อ่าน 928 ครั้ง