ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมต่อยอดจากคุณธรรมประจำวัน
แผนที่คนดี

                       กิจกรรมต่อยอดแผนที่คนดี

        แผนที่คนดี  เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนในกลุ่มเยาวชน  เพราะเชื่อมั่นว่ามีคนที่ทำดีอยู่ในสังคมปัจจุบันมากมาย ซึ่งในตัวตนของแต่ละคนแม้คนเล็ก ๆในสังคมที่อาจไม่มีใครรู้จัก ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์ แต่พวกเขาสามารถทำสิ่งดี ๆ ที่งดงาม มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความดี   และเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าความดี  อีกทั้งเพื่อปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้ซึมซับในผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเยาวชนให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมในแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

        โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแผนที่คนดีโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นชื่นชมครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน บุคคลสำคัญในชุมชน เพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี ทำประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน และชุมชน และเกิดความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1273 ครั้ง