ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข่าวสาร....สำหรับครูโรงเรียนวัดนางแก้ว
สารสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2560-สรุปผลการดำเนินงาน พ.ย.2559-มี.ค.2560 (อ่าน 933) 07 มี.ค. 60
สรุปการผลดำเนินงาน สถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2559 งานที่จะทำต่อไป (อ่าน 1042) 24 ก.พ. 60
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน (อ่าน 920) 30 ม.ค. 60
แบบประเมินลดเวลาเรียน (อ่าน 844) 30 ม.ค. 60
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ (อ่าน 835) 26 ม.ค. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 66 ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 (อ่าน 1302) 19 ม.ค. 60
แบบรายละเอียด ของบ ร.ร.ปผระชารัฐ2 (อ่าน 897) 13 ธ.ค. 59
แบบแผนโครงการเสนอของบ ร.ร.ประชารัฐ 2 (อ่าน 851) 13 ธ.ค. 59
แบบโครงการเสนอ ของบ ร.ร.ประชารัฐ (อ่าน 874) 13 ธ.ค. 59
แผนของบ ร.ร.ประชารัฐ 1 (อ่าน 923) 13 ธ.ค. 59
วาระการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2-2559 วันที่ 23-25 พ.ย.2559 (อ่าน 2462) 24 พ.ย. 59
สรุปผลเหรียญรางวัลแข่งขันศิลปหัดถกรรม ร.ร.วัดนางแก้ว ได้เหรียญทอง 31 เงิน 18 ทองแดง 6 ตัวแทนแข่งระดั (อ่าน 687) 23 พ.ย. 59
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6 http://snparichat.esdc.go.th/baeb-fuk-khid-lekh-rew (อ่าน 683) 20 พ.ย. 59
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ทุกวิชา (อ่าน 1286) 20 พ.ย. 59
โครงสร้างข้อสอบ O-net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 (อ่าน 892) 20 พ.ย. 59
โครงสร้างข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559 -ให้ดูและติวให้ตรงตามโครงสร้สร้าง กำหนดสอบ 8 มี.ค.2559 (อ่าน 1563) 20 พ.ย. 59
ตารางสอบ ม.3 (อ่าน 713) 09 พ.ย. 59
ตารางสอบ O-Net ป.6 (อ่าน 769) 09 พ.ย. 59
ปฏิทนปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 661) 09 พ.ย. 59
แบบบันทึกคำชี้แจงเรื่องต่าง ๆ (อ่าน 946) 04 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙ (อ่าน 747) 27 ต.ค. 59
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1039) 16 พ.ค. 59
แบบ ปพ.9 แบบ ที่ครูควรรู้ (อ่าน 1061) 15 มี.ค. 59
ตัวชี้วัดทุกสาระ ระดับชั้น ม.1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (อ่าน 32362) 14 มี.ค. 59
ตัวชี้วัดทุกสาระ ระดับชั้น ป.1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 (อ่าน 101110) 14 มี.ค. 59
รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา ป.- ม.3 (อ่าน 1579) 12 ก.พ. 59
AAR ครั้งที่ 8 วันที่ 12 ก.พ.2559 (อ่าน 874) 12 ก.พ. 59
AAR ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ก.พง2559 (อ่าน 871) 12 ก.พ. 59
คำสั่ง 15 ฐานกิจกรรม (อ่าน 972) 13 พ.ย. 58
ปฏิทินปฏิบัติงานลดเวลาเรียน ร.ร.วัดนางแก้ว (อ่าน 1419) 13 พ.ย. 58
ตารางเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558-2560 (อ่าน 1386) 25 ต.ค. 58
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับเชตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ครั้งที่ 65 (อ่าน 1296) 25 ต.ค. 58
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งไปแข่งขันในระดับเขตในวันที่ 9-13 พ.ย.2558 (อ่าน 871) 25 ต.ค. 58
เอกสาร “คำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖” (อ่าน 912) 24 ส.ค. 58
ผลการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันครู (อ่าน 1015) 20 ก.ค. 58
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 20 พ.ค.2558 (อ่าน 724) 20 พ.ค. 58
ปฏิรูปการเรียนรู้-ทำตัวชี้วัด (อ่าน 914) 30 ม.ค. 58
22 กิจกรรมขับเคลื่อน โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรี เทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 3490) 11 ม.ค. 58
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปี 2557-2560 (อ่าน 2544) 11 ม.ค. 58
ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-net (อ่าน 873) 29 ต.ค. 57