ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,10:18  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา2561
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2562,10:15  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานระบบสมองกลแบบฝังตัว ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,09:26  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,09:23  อ่าน 205 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายเอกลักษณ์ ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,09:20  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดทำเว็บไซต์อาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นายรัชพล เชิงชล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,14:51  อ่าน 573 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบการงาน ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราวดี บุญโต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2558,12:06  อ่าน 740 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือครู ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสลิตตา มะโนวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2558,12:55  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพเกียรติบัตรที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2555,23:18  อ่าน 2061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นที่ได้รับ
ชื่ออาจารย์ : นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2555,23:17  อ่าน 1236 ครั้ง
รายละเอียด..