ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวแสงดาว สุขประศรี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวฉัตรชนก นิลมานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา ทองรุ่ง
ครูอัตราจ้างปฐมวัย