ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยูทุบ นันทนาการเชื่อมสัมพันธืภายในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.2557 http://www.youtube. (อ่าน 2773) 26 มี.ค. 57
ด่วน....แจ้งข่าวการจัดงานวันครู 16 มกราคม 2557 ที่ สพป.ราชบุรี เขต 2 (อ่าน 1772) 10 ม.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556 (อ่าน 1662) 11 ต.ค. 56
กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพฐ.เกินเป้าที่ (อ่าน 1882) 21 ก.พ. 56
สรุปเหรียญทองการแข่งขันงานหัตถกรรมระดับ สพป.ราชบุรี เขต 2 ปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554 (อ่าน 1765) 11 ก.พ. 56
สรุปผล ร.ร.ที่เป็นตัวแทน สพป.ราชบุรี เขต 2 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่ จ.ระยอง (อ่าน 2498) 13 ธ.ค. 55
สรุป ร.ร.ในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้รับ เหรียญทอง 9 - เงิน 3 - ทองแดง 2 - เข้าร่วม 5 เป็นตัวแ (อ่าน 1205) 13 ธ.ค. 55
สรุปรวมทั้งหมดที่โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้รับ จากการแข่งขันงานศิลปฯ จ.ระยอง (อ่าน 1192) 13 ธ.ค. 55
สรุปเหรียญทองจากผลการแข่งขันความสามารถนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 1232) 20 พ.ย. 55
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ที่กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภ (อ่าน 1546) 19 พ.ย. 55
ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1657) 06 พ.ย. 55
ก01-แบบกรอกใบสมัตรแข่งขันสำหรับ ร.ร -ก02-บันทึกผลการตัดสิน สำหรับกรรมการ -ก03-แบบใบแจ้งผลการแข่งขัน (อ่าน 1288) 05 ต.ค. 55