ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ต้นหว้าพูดได้...
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ (อ่าน 555) 21 ก.พ. 62
ประกาศเกณฑ์การส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 591) 21 ก.พ. 62
เชิญร่วมมุทิตากตัญญูครูเกษียณอายุราชการ ร่วมทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษาวันเสาร์ที่ 15 ก.ย.2561 เวลา10. (อ่าน 938) 24 ส.ค. 61
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูอุบล เกิดจิ๋ว 29 ก.ย.2560 เวลา18.00 น.ติดต่อบัตรที่ร.ร. (อ่าน 1828) 26 ก.ย. 60
เชิญร่วมงานทำบุญก่อตั้งโรงเรียนวัดนางแก้วครบ 93 ปี (อ่าน 1630) 31 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ร.ร.ดีประจำตำบล ระดับดีเยี่ยม (อ่าน 903) 04 ส.ค. 60
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินต้ยแบบโรงเรียนดีประจำตำบลที่ยั่งยืน จากสพฐ. (อ่าน 977) 04 ส.ค. 60
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ (อ่าน 1078) 09 ก.พ. 60
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อ่าน 2000) 28 ธ.ค. 59
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙ (อ่าน 957) 24 พ.ย. 59
ห้องเรียนนักกีฬา (อ่าน 845) 06 ก.ย. 59
ขอเชิญ ศิษย์เก่านางแก้ว และผู้ใจบุญบริจาคทรัพย์เพื่อติดตั้งพัดลม 28 ต้ว (อ่าน 985) 21 ก.ค. 59
แบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์..ด.ช.โภควินท์ โพธิ์สุวรรณ เก็บเงินได้ 50 บาท นำมาส่งครูเพื่อประกาศคืนเจ้าข (อ่าน 1146) 18 ก.ค. 59
ขอต้อนรับคุณครูคนใหม่ของ ร.ร.วัดนางแก้ว..นายรัชพล เชิงชล (อ่าน 1015) 11 ก.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้ว (อ่าน 1090) 02 มี.ค. 59
28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อ่าน 2354) 27 ธ.ค. 58
วันลอยกระทง (อ่าน 2338) 22 พ.ย. 58
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1187) 20 ก.ค. 58
เชิญชวน..ชายไทยฝึกจิตด้วยการบวช (อ่าน 988) 17 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่องผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1131) 17 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน (อ่าน 1138) 07 ก.ค. 58
ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 6776) 19 พ.ค. 58
สุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่ของไทย (อ่าน 921) 13 เม.ย. 58
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ จากในหลวงของเรา (อ่าน 1124) 31 ธ.ค. 57
28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช (อ่าน 1031) 28 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคที่ นนทบุรี ได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน เป็นตัวแทนแข่งระดับประเท (อ่าน 1068) 21 ธ.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ของโรงเรียนวันางแก้ว ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 (อ่าน 1046) 18 พ.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 1100) 10 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ (อ่าน 968) 09 ต.ค. 57
การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 1655) 03 ต.ค. 57
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๖๗ (อ่าน 1360) 09 ก.ย. 57
ขอเชิญร่วมงานทำบุญอายุครบ 90 ปี โรงเรียนวัดนางแก้ว (อ่าน 1527) 28 ส.ค. 57
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๖ (อ่าน 1128) 18 พ.ค. 57
สวัสดิการครู ร.ร.นางแก้วเที่ยวฟรี ที่เกาะช้าง 3 วัน 2 คืน คนนอกก็ร่วมได้ค่าใช้จ่าย 3,500 (อ่าน 1291) 08 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 2497) 08 ม.ค. 57
นักเรียนโรงเรียนวัดนางแก้วชนะเลิศการประกวดเรียงความเรียงความ (อ่าน 1348) 22 ก.ย. 56
อบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ปราณบุรี 17-19 มิ.ย.2556 (อ่าน 1153) 24 มิ.ย. 56
กิจกรรมอาเซียนประจำเดือนมกราคม (อ่าน 1358) 30 ม.ค. 56
ประชุมสภานักเรียน (อ่าน 1432) 14 ธ.ค. 55
โครงการทำดีต้องได้ดี (อ่าน 1350) 19 พ.ย. 55