ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 ได้ 3 เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพฐ.เกินเป้าที่
รายละเอียด..
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62  ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 13 - 15  กุมภาพันธ์  2556
  อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ลำดับที่ กลุ่มสาระฯ กิจกรรม ช่วงชั้น ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย วัดชาวเหนือ เงิน
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.1 - ม.3 เทศบาล 3 ประชายินดี เข้าร่วมฯ
    การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 - ป.6 วัดมาบแค ทอง
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 เทศบาล 3 ประชายินดี ชนะเลิศ
    อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3 อุดมวิทยา ทองแดง
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1 - ป.3 อนุบาลโพธาราม ทองแดง
  เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4 - ป.6 อนุบาลบางแพ รองชนะเลิศอันดับ 1
    เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ม.1 - ม.3 วัดหนองมะค่า เข้าร่วมฯ
5 ศิลปะ ฆ้องวงเล็ก ม.1 - ม.3 อนุบาลโพธาราม ทอง
  ฆ้องวงใหญ่ ป.1 - ป.6 อนุบาลโพธาราม ทอง
  ฆ้องวงใหญ่ ม.1 - ม.3 อนุบาลโพธาราม ชนะเลิศ
  ซอด้วง ป.1 - ป.6 วัดบ้านโป่งฯ ทอง
  จะเข้ ป.1 - ป.6 วัดหุบกระทิง ทอง
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.1 - ม.3 วัดโพธิ์รัตนาราม ชนะเลิศ
  ขับร้องเพลงไทยสากล ชาย ป.1 - ป.6 วัดลาดบัวขาว ทองแดง
  ขับร้องเพลงสากล ชาย ม.1 - ม.3 วัดสมถะ ทอง
  ขับร้องเพลงไทย ป.1 - ป.6 บ้านโป่งวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1
    ประติมากรรมลอยตัว ป.1 - ป.3 วัดดอนมะขามเทศ เงิน
6 การงานฯ การแข่งขันทำน้ำพริกผักสด เครื่องเคียง ป.4 - ป.6 วัดหัวโพ ทอง
  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4 - ป.6 วัดท่ามะขาม รองชนะเลิศอันดับ 1
  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1 - ม.3 วัดหัวโพ ทอง
  การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3 วัดบ้านใหม่ ทอง
  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4 - ป.6 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก รองชนะเลิศอันดับ 1
    การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1 - ม.3 เทศบาลวัดโชคฯ เข้าร่วมฯ
7 เรียนร่วม การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1 - ม.3 วัดบ้านไร่ เงิน
  เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดเขาขลุง เงิน
  หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4 - ป.6 บ้านพุลุ้ง เงิน
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดหนองกลางดง ทอง
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดหนองกบ ทอง
  มารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น วัดพระศรีอารย์ เงิน
  ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3 วัดขนอน ทองแดง
  ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.3 วัดนางแก้ว ชนะเลิศ
    วาดภาพระบายสี บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3 วัดจันทาราม ทอง
 เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 รายการ  ได้เหรียญทอง 20 เหรียญ  เหรียญเงิน 6 เหรียญ  เหรียญทองแดง 4 เหรียญ  เข้าร่วม 3 รายการ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2556,01:44   อ่าน 1878 ครั้ง