ทางโรงเรียนได้มีการจัดงานมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ให้แก่ครูชวน รวยภิรมย์ และครูพรจิต เจียมเจริญ ในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดนางแก้ว เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีให้แก่คุณครูทั้ง ๒ ท่าน โดยพร้อมเพียงกัน
เข้าสู่หน้าหลัก